ti-vanlige-adwords-feil
Gå tilbake til bloggen

Ti vanlige AdWords-feil

Google AdWords, som nå heter Google Ads, kan i mange tilfeller være nøkkelen til en vellykket digital markedsføring, men bare hvis det gjøres riktig.

Skrevet av: Martine Torland

Det handler i stor grad om synlighet. I dag starter utrolig mange kjøp med nettopp et søk i Google, og da er det avgjørende å være blant alternativene som vises når en potensiell kunde er på jakt etter produktet du selger. Kanskje har du allerede har satt opp en AdWords-kampanje, og attpåtil investert rikelig med annonsekroner. Uteblir resultatene? Vi har listet opp de ti vanligste feilene markedsførere gjør og som fører til ineffektive AdWords-annonser.

1. Mangler en tydelig strategi

Det er stor forskjell på konverteringer og merkevarebygging, så nøyaktig hva du ønsker å oppnå med AdWords-kampanjen bør være tydelig definert. Dersom ambisjonen er merkevarebygging er det lurt å sette opp display-kampanjer, mens søkekampanjer er det mest effektive for å generere konverteringer og trafikk til nettsiden. Mål om sistnevnte gjør det dessuten lite hensiktsmessig å betale skyhøye summer for en topplassering, da den beste strategien ofte er å ligge på 2-5 plass. Unngå at annonsekronene blir brukt opp på unødvendige klikk ved å tenke nøye gjennom hvem annonsene skal treffe og bruk innsamlede data for å optimalisere dem, slik at de dukker opp på riktig plattform, hos riktig målgruppe.

2. Setter display og søk i samme kampanje

Som nevnt er søk og display to ulike måter å annonsere i AdWords, men å sette dem opp i samme kampanje er en vanlig feil. Deler av skylden kan tillegges Google, da den forhåndsinnstilte standarden for nye kampanjer er «Search with Display Select». Denne innstillingen blir du selv nødt til å skifte til enten «Search Network only» eller «Display Network only», slik at du kan jobbe med bare en av delene i hver kampanje, noe som gjør det enklere å optimalisere og oppnå gode resultater.

3. Deler ikke inn i annonsegrupper

Den mest effektive måten å få kontroll over budsjetter, budstrategier og unngå å betale for unødvendige klikk er å dele inn i annonsegrupper. I følge Google best practices bør hver annonsegruppe inneholde tre annonser som Google kan A/B teste mot hverandre, for å finne den annonsen som fungerer best. Søkeordene bør gå igjen i annonsetittelen og på annonsens landingsside, slik at søkeordene får størst mulig relevans og genererer klikk fra brukere som faktisk er potensielle kunder.

4. Bruker feil samsvarsalternativ

Google skiller mellom søkeord med «exact match», «phrase match», «broad match», og «modified broad match», hvor «exact match» stiller «strengest» krav til samsvar. Det alternativet som vil bli brukt i annonsegruppene uten at det gjøres noen endringer er «broad match», noe som gir Google tillatelse til å vise annonsen på synonymer og alle mulige varianter av søkeordet. Fordelen med brede søkeord er at det fører til høyt søkevolum, men fordi Google registrer det når annonsen din vises, men ikke blir klikket på, kan dette føre til lavere kvalitetsscore. I tillegg er konverteringer gjerne mer ønskelig enn klikkgenerering, noe som gjør at bredt samsvar ofte blir lite optimalt.

5. Luker ikke ut negative søkeord

Igjen handler det om å redusere antallet klikk som øker kostnadene uten å føre til konverteringer. Ord som det søkes på i forkant av et annonseklikk, men som ikke er relevante for det du tilbyr, bør legges inn som negative søkeord. I tillegg kan negative søkeord brukes for å forhindre uønsket merkevarebygging på den måten at Google gjerne synliggjør annonsen for søkeord som ligner, men som du ikke selv har lagt til, og som bedriften egentlig ikke ønsker å assosieres med.

6. Landingssidene er ikke optimalisert

Konsekvensen av at landingssidene ikke blir optimalisert i forhold til søkeordene er at annonsene som linker til dem får lav kvalitetsscore, noe som igjen fører til høyere kostnad per klikk eller at annonsene ikke blir vist i det hele tatt. Det er derfor viktig å sørge for at landingssidene er mobiltilpasset, har rask lastetid, et ryddig oppsett og at søkeordet finnes på landingssiden. I tillegg bør du unngå å linke direkte til forsiden, og i stedet sende brukeren til siden som spesifikt viser det produktet eller tjenesten som beskrives i annonsen. Da blir det enklere for brukerne å finne det som fanget interessen deres i utgangspunktet og mindre sannsynlig at de forlater siden.

7. Bruker ikke Ad Extensions

For å få høyere annonseplassering bør du bruke Ad Extensions. En Ad Extension, også kalt annonseutvidelse på norsk, er en tilleggsfunksjon som gjør det mulig å vise ekstra informasjon om din virksomhet i tekstannonsene. Dette kan for eksempel være bedriftens lokasjon, telefonnummer eller bedriftsvurderinger, og fordi utvidelsene er klikkbare kan brukeren utføre handlinger direkte i søkeresultatene. I følge Google øker faktisk klikkfrekvensen i gjennomsnitt med 10–15 prosent etter implementering av en ny annonseutvidelse. Totalt kan du ha så mye som 20 utvidelser i hver annonsegruppe eller kampanje, så vil Google Ads-systemet automatisk utføre en rekke optimaliseringer slik at det blir den beste kombinasjonen av utvidelser som vises i hver auksjon.

8. Benytter ikke remarketing

Remarketing kan være gull verdt, men enten glemmer markedsførere å sette det opp eller så er de ikke klar over mulighetene pixler og tracking byr på. Gjennom remarketing kan du for eksempel fange opp brukere som har besøkt nettsiden, men uten å gjennomføre en faktisk handling, og kunder som allerede har foretatt en konvertering og som med stor sannsynlighet også kan finne andre produkter interessante. En vanlig fremgangsmåte er å sette opp budstrategier hvor Google kan øke maxbudet for nettopp disse.

9. Oppfordrer ikke til handling

Se for deg at du har vunnet budrunden og annonsen din har, gjennom spissede formuleringer, gode salgsargument og høy relevans, fanget brukerens oppmerksomhet. Men hva skal han gjøre nå? Det er det din oppgave å fortelle. Dersom du glemmer å avslutte annonsen med en «call-to-action» øker i stor grad sannsynligheten for at handlingen du satte som mål at annonsen skulle resultere i uteblir. Så, enten du ønsker at brukeren skal bestille noe, kjøpe en vare eller rett og slett ta kontakt med deg – husk å si fra i klartekst!

10. Mislykkes i å spore konverteringer

Markedsførere som ikke setter opp sporing av for eksempel salg, nedlastinger og registrering til nyhetsbrev går glipp av mange muligheter. Konverteringssporing fungerer nemlig som et mål Google kan bruke for å optimalisere annonsene, utover bare klikk, og gjøres ved å enten benytte konverteringspixelen til AdWords eller importere mål fra Google Analytics. Videre gjør konverteringssporing det mulig å holde oversikt over hvor fortjenesten kommer fra og nøyaktig hva du får igjen for de investerte annonsekronene. I tillegg kan du måle hvilke annonser brukerne klikker på, hva de foretar seg på nettsiden og hvor mange konverteringer den enkelte annonsen genererer. Altså er konverteringssporing avgjørende for at du skal kunne gjøre mer av det som fungerer for din bedrift!

Dato
10.8.2018
Forfatter
Martin Vik
Dato
August 10, 2018

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

- plkflmjtoj

  • fff
    v

M51 Blogg

Nyheter og nyttige tips om digital markedsføring
Alle innlegg

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!