Effektiv bruk av ChatGPT og AI
Gå tilbake til bloggen

Effektiv bruk av ChatGPT og AI

AI har bidratt til at nettsider i mye hyppigere omfang kan dele relevant innhold. Allikevel finnes det noen grep som øker verdien av innholdet.  

Markedsføring har endret seg fra å være forbeholdt kreative mennesker, med en såkalt right-brain-markedsføringsstrategi med langtekkelige tekster og fokus på kreativt innhold. Med tidens utvikling, digital markedsføring og nå kunstig intelligens, har markedsføringen blitt mer systematisk med en mer left-brain-markedsføringsstrategi, raske løsninger og systematiserte tekster. Det er uunngåelig at AI vil prege SEO i de kommende årene, men hvordan skal du tilpasse deg slik at AI spiller på lag med deg og bedriften din? 

En studie gjennomført av Harvard og BCG (Boston Consulting Group) viser til at ChatGPT 4.0 slik den opererer nå, øker effektiviteten på innholdet med 40 prosent. Sannsynligheten for at prosenten stiger i årene som kommer er åpenbart med utgangspunkt i hvordan kunstig intelligens utvikler seg. Derfor er det viktig å vite hvordan ChatGPT og andre AI-tjenester opererer for å oppnå økt synlighet i AI-genererte søk. 

I motsetning til de tidligere utgavene, søker ChatGPT 4.0 etter svarene sine i søkemotoren til Bing. Derfor vil GPT 4.0 alltid kunne gi en oppdatert respons på hva du søker etter, har den ikke nok data på det du etterspør, benytter den Bing og genererer et svar ut ifra søkemotoren sin anbefaling. Med andre er søkeord fortsatt avgjørende for synlighet, også gjennom AI. 

Bruk AI for å få effekt av AI 

Det betyr at man må spørre seg frem til hva AI ser etter når den genererer respons. For eksempel hvis du driver et tannlegesenter og skal lage innhold for å skape økt synlighet for AI, kan du stille ChatGPT spørsmål knyttet til tannlege. Da vil du motta mange spørsmål som andre knytter til tannlege, tannhelse og tannlegebehandling. Dette er spørsmål du bør besvare i innholdet ditt. På den måten kan AI registrere at det er nettopp din bedrift som besvarer spørsmålene som er knyttet til hva forbrukerne søker etter. 

Et annet eksempel: Om du som forbruker trenger en advokat som er spesialist på familierett og arveoppgjør, vil det være helt avgjørende at det er presisert tydelig i innholdet ditt. Da spiller det ikke noen rolle om det skrives masse om hvordan bedriften ble etablert, og at dere har kontor i Drammen, Bergen og Bodø, hvis ikke det presiseres at dere er spesialister på familierett og arveoppgjør. Fordi det er det forbrukeren etterspør. 

Tenk som en forbruker 

Når du lager innhold så må du tenke som en forbruker, du ønsker raske og konkrete svar, du ønsker å få løst problemet ditt raskest mulig, slippe å lese lange artikler før du får svar på det du søker etter. Eksperter peker på at vi i fremtiden vil navigere oss mindre rundt på nettsiden, og heller i større grad forholde oss til informasjonen søkemotoren anbefaler. Dette er et resultat av at vi som forbrukere ønsker å spare tid. Derfor er det viktig at innholdet ditt samsvarer med problemene du ønsker å løse, da øker du også sannsynligheten for at du blir prioritert av søkemotorene. Som nevnt bruker ChatGPT 4.0 søkemotoren til Bing, når tjenesten blir gitt problemstillinger som krever et søk på nettet vil den gi deg kildene som ble brukt i svaret som ble presentert. ChatGPT vil som regel ta i bruk flere kilder i svaret den avgir, og forteller hvilke deler av svaret som ble hentet fra hvilken kilde. Her handler det om å være den kilden som blir brukt i den mest fordelaktige delen av svaret, ikke nødvendigvis den første kilden som blir henvist til. 

Godt innhold verdsettes høyt 

Selv med smarte grep og god strategi så er det fortsatt godt innhold som er viktigst. Med en stor utvikling innen kunstig intelligens har flere begynt å benytte seg av tjenester som ChatGPT til å skape og produsere innhold på nettsidene. Selv om AI er på vei til å bli et fantastisk verktøy for å skape innhold på en effektiv måte, så er det viktig å huske på at dette er en datagenerert tjeneste uten menneskelig erfaring, følelser og tilnærming. Det har aldri blitt produsert et større kvantum med innhold, noe som medfører at nåløyet for å nå gjennom med har blitt trangere. Med mindre du ikke produserer kvalitetsinnhold som brukerne etterspør.   

Dato
27.2.2024
Forfatter
Henrik Schatvet
Dato
February 27, 2024

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

- plkflmjtoj

  • fff
    v

M51 Blogg

Nyheter og nyttige tips om digital markedsføring
Alle innlegg

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!