M51 Kontakt oss

SoMe-annonsering

Annonsering i sosiale medier er en metode for markedsføring der bedrifter og organisasjoner bruker sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og LinkedIn for å promotere produkter og tjenester og nå ut til potensielle kunder. Dette gjøres ved å lage annonser som vises i sosiale medier, og som ofte er målrettet mot en bestemt demografisk gruppe eller interesse. Formålet med annonsering i sosiale medier er å øke bevisstheten om bedriften og å få flere kunder til å kjøpe produkter eller tjenester.