Sparebankforeningen x Frivillighetens år

M51 Marketing samarbeidet med Sparebankforeningen for å hedre frivilligheten under frivillighetens år. Sparebankforeningen har gjennom sine 200 år vært en viktig bidragsyter til frivilligheten i Norge, og ønsket derfor å sette fokus på de mange frivillige som gjør en innsats for samfunnet hver eneste dag.

Prosjektet ble gjennomført ved at lokale sparebanker rundt i landet nominerte lokale ildsjeler som fortjente en ekstra oppmerksomhet. M51 Marketing produserte videomateriale og designet lokaltilpasset materiell for sosiale medier, og vi er takknemlige for å ha vært med på å fremheve den viktige jobben frivilligheten representerer i Norge.  

Les mer om prosjektet her:

https://www.sparebankforeningen.no/nyheter/2022/tette-band-mellom-sparebanksektoren-og-frivilligheten-lokalt/

Se hovedfilm her:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

  • knknk
  • mlmlm;,p. fmlfmfl

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!